Villkor

Villkor

 

LÄS VÄNLIGEN SOM dessa villkor är noggranna

 

1. INTRODUKTION

Dessa allmänna villkor reglerar uttryckligen de förhållanden som uppstår mellan Indicom Europa 2015 sl (företag som äger Ulller-varumärket) med säte på Calle Zurbano 41, Bajo Left 28010, Madrid och med CIF ESB87341327 och tredje part (nedan "Användare ") som registrerar sig som användare och / eller köper produkter via onlinebutiken på den officiella Uller-webbplatsen (http://www.ullerco.com, nedan "Store").

 

2. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

2.1 Användaren godkänner i allmänhet att använda Butiken, att köpa Produkterna och att använda var och en av Butikens tjänster flitigt, i enlighet med lag, moral, allmän ordning och bestämmelserna i dessa Allmänna villkor, och du måste också avstå från att använda dem på något sätt som kan hindra, skada eller försämra den normala driften och njutningen av Butiken av användare eller som kan skada eller orsaka skada på varorna och Uller, dess leverantörer, användare eller i allmänhet av någon tredje part.

 

3. PRODUKTER OCH PRISER

3.1         Uller förbehåller sig rätten att när som helst besluta om de produkter som erbjuds användare via butiken. I synnerhet kan du när som helst lägga till nya produkter till de som erbjuds eller ingår i butiken, med tanke på att om inte annat anges kommer sådana nya produkter att regleras av bestämmelserna i dessa allmänna villkor. På samma sätt förbehåller sig rätten att sluta tillhandahålla eller underlätta åtkomst och användning när som helst och utan föregående meddelande om någon av de olika klasserna av produkter som erbjuds i butiken.

 

3.2 Produkterna som ingår i butiken kommer att motsvara på ett så tillförlitligt sätt som webbvisningstekniken tillåter de produkter som faktiskt erbjuds. Produktens egenskaper och deras priser visas i butiken. Priserna som anges i butiken är i euro och inkluderar inte moms, om inte annat anges.

 

4. FÖRFARANDE OCH BETALNINGSFORM FÖR PRODUKTERNA

4.1 Inom högst 24 timmar (XNUMX) timmar, Uller skickar ett e-postmeddelande till användaren som bekräftar köpet. Nämnda e-post kommer att tilldela en köpreferenskod och kommer att specificera produktens egenskaper, dess pris, fraktkostnader och detaljer om de olika alternativen för att betala produkterna till Ulller.

 

4.2 Användaren som köper en produkt genom butiken måste göra betalningen via de betalningssystem som specifikt beskrivs i butiken.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Den arkiverar de elektroniska dokumenten där avtalet formaliseras och skickar en kopia till användaren när köpet har gjorts. Kontraktet kommer att göras på spanska.

 

4.4 Orderbekräftelsen skickas av Uller Den är inte giltig som faktura, endast som ett inköpsbevis. Fakturan som motsvarar den skickas med produkten.

 

5. ÅTGÄRDENS RÄTT

5.1 Användaren har en ångerrätt genom vilken han kan kontakta Uller via e-post till följande adress: kontakta @ ullerco.com och dra tillbaka köpet inom en period av högst sju (7) arbetsdagar, räknat från mottagandet av produkten. Produkten måste skickas tillsammans med det vederbörligen ifyllda returbladet och en kopia av följesedeln eller fakturan, vederbörligen ifylld, varvid den direkta kostnaden för att returnera produkten bärs av användarköparen. Nämnda retur kommer att göras i enlighet med instruktionerna som Ulller anger för användaren som svar på hans meddelande om utövandet av uttaget. Användaren måste returnera produkten inom högst sju (7) dagar efter att Ulller anger returformen.

 

5.2 Återkallandet innebär återbetalning av det betalade beloppet. För att göra detta måste kunden ange numret och innehavaren av det kreditkort till vilket det ska finnas Uller Du måste göra betalningen. Termen för nämnda betalning kommer att fastställas i lagen.

 

5.3 Ångerrätten får inte utövas när produkten inte returneras i originalförpackningen och när produkten inte är i perfekt skick.

 

6. KUNDTJÄNST

6.1 För varje händelse, anspråk eller utövande av deras rättigheter kan användaren skicka ett e-postmeddelande till adresskontakten @ Uller. Com.

 

7. HEMLEVERANSSERVICE

7.1 Det territoriella utbudet av försäljning via butiken är uteslutande för Europeiska unionens territorium, så leveranstjänsten är endast för det territoriet. Produkterna som köpts via butiken skickas till leveransadressen som användaren anger när betalningen har verifierats, den maximala leveransperioden är trettio (30) dagar som fastställts som standard i lagen.

 

7.2 Leveransservice av Uller Det utförs i samarbete med olika logistikoperatörer med erkänd prestige. Beställningar kommer inte att serveras i postlådor eller på hotell eller andra icke-permanenta adresser.

 

7.3 Kostnaden för frakt ingår inte i priset på produkterna. Vid tidpunkten för förvärvet av produkten kommer användaren att informeras om den exakta fraktkostnaden.

 

8. INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

8.1 Användaren bekräftar att alla element i butiken och var och en av produkterna, informationen och materialet i den, varumärkena, strukturen, urvalet, beställningen och presentationen av deras innehåll och datorprogrammen som används i förhållandet med dem, skyddas av immateriella och industriella äganderättigheter Uller eller från tredje parter, och att de allmänna villkoren inte tillskriver den med avseende på nämnda industriella och immateriella rättigheter någon annan rättighet än de som specifikt avses i samma.

 

8.2 Om inte auktoriserat av Uller eller i förekommande fall av tredjepartsinnehavare av motsvarande rättigheter, eller såvida detta inte är lagligt tillåtet, kan användaren inte reproducera, omvandla, modifiera, demontera, bakåtingenjör, distribuera, hyra, låna ut, göra tillgängligt eller tillåta allmän tillgång genom någon form av offentlig kommunikation av något av de element som avses i föregående stycke. Användaren måste använda materialen, elementen och informationen som han får tillgång till genom användning av butiken endast för sina egna behov och tvinga sig att inte direkt eller indirekt genomföra en kommersiell exploatering av material, element och information som erhållits genom samma sak.

 

8.3 Användaren måste avstå från att undvika eller manipulera tekniska enheter som upprättats av Uller eller av tredje parter i butiken.

 

9. DATASKYDD

9.1 I enlighet med lag 15/99 LOPD informerar vi dig om att dina personuppgifter och annan information som tillhandahålls genom registreringsformuläret, liksom från de genomförda transaktionerna, kommer att inkluderas och förvaras i en fil för behandling, som ägs av Uller, så länge dess avbokning inte begärs. Behandlingen kommer att vara avsedd för utveckling och genomförande av försäljningen, personlig anpassning av de produkter och tjänster som den förvärvar och förbättring av nämnda uppmärksamhet, samt marknadsföring av egna produkter och tjänster och av tredje företag relaterade till Ulller.

På samma sätt informeras du om att dina uppgifter kommer att göras tillgängliga för intressebolagen för de angivna ändamålen. Uller Den kommer att behandla dessa uppgifter med största konfidentialitet, vara den enda och exklusiva mottagaren av dem och inte göra uppdrag eller meddelanden till tredje part än de som anges i gällande bestämmelser.

Användaren godkänner uttryckligen hänvisningen, även på elektronisk väg, med Uller och av de ovannämnda enheterna, av kommersiell kommunikation och kampanjerbjudanden och tävlingar. □ ja, jag accepterar.

 

9.2 Användaren kan när som helst utöva rättigheterna till åtkomst, rättelse, motstånd eller annullering genom att kontakta Uller, via e-post adresserad till kontakt @ Uller.com, bifoga en kopia av ditt NIF eller ersättningsidentifieringsdokument.

9.3. Svar markerade med * i registreringsformuläret är obligatoriska. Ditt icke-svar förhindrar att köp av de valda produkterna görs.

 

10. LÖSENORD

10.1       Uller Det underlättar användningen av personliga lösenord för den användare som registrerar sig som sådan på webbplatsen. Dessa lösenord kommer att användas för att komma åt de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen. Användaren måste hålla lösenord under sitt eget ansvar i den striktaste och mest absoluta konfidentialiteten och därför anta hur många skador eller konsekvenser av något slag som härrör från intrång eller avslöjande av hemligheten. Av säkerhetsskäl kan lösenordet för telematisk åtkomst till de tjänster som är kopplade till webbplatsen ändras när som helst av användaren. Användaren samtycker till att omedelbart meddela Ulller om obehörig användning av sitt lösenord, samt tillgång från obehöriga tredje parter till det.

 

11. COOKIES

11.1       Uller använder cookies för att förbättra sina tjänster, underlätta navigering, upprätthålla säkerhet, verifiera användarens identitet, underlätta åtkomst till personliga preferenser och spåra deras användning av Store. Cookies är filer installerade på datorns hårddisk eller i webbläsarens minne i mappen som förkonfigureras av användarens datoroperativsystem för att identifiera dig.

 

11.2 Om användaren inte vill att en cookie ska installeras på hårddisken, måste de konfigurera sitt webbsurfningsprogram så att de inte tar emot dem. På samma sätt kan användaren fritt förstöra kakorna. Om användaren beslutar att inaktivera kakor kan tjänstens kvalitet och hastighet minska och till och med förlorar de åtkomst till vissa av de tjänster som erbjuds i butiken.

 

12. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa allmänna villkor regleras av spansk lag. Eventuella kontroverser som uppstår till följd av tolkningen eller avrättningen som kan uppstå i samband med giltighet, tolkning, fullgörande eller upplösning av detta avtal kommer att överlämnas till jurisdiktion och tävling för domstolarna i Madrid, med avstående från någon jurisdiktion som kan motsvara till användaren, förutsatt att tillämplig lagstiftning tillåter det.